Preskočiť na hlavný obsah

FESER, Edward - Aquinas: a beginner‘s guide


Čítali ste už texty sv. Tomáša Akvinského? Znie vaša odpoveď „áno“? No ak nie ste génius alebo ste nepodľahli zákernému dojmu, že v nich určite správne chápete všetko, o čom ste presvedčení, že to správne chápete, mohol byť výsledkom vašej čitateľskej námahy pocit, že to bol tvrdý oriešok. Možno máte takú skúsenosť s iným autorom. Ak ste napriek nie celkom úspešnej snahe o vec nestratili záujem, určite radi siahnete po nejakom úvode do myšlienkového sveta daného autora. A najradšej po takom, ktorý bude nabitý informáciami, čo najzrozumiteľnejší, občas vtipný a pôjde veci priamo na koreň. V prípade sv. Tomáša je presne takým úvodom, podľa nejedného čitateľa, práve táto publikácia.
Prostredníctvom knihy amerického filozofa Edwarda Fesera sa môžu s Tomášom samozrejme zoznámiť aj tí, ktorí ho nečítali. Slovo „začiatočník“ v podnázve knihy by sme však nemali chápať tak, že z ponúknutého výkladu Tomášove myšlienky každý hneď a bez námahy pochopí. V žiadnom prípade totiž nejde o oddychové čítanie. Je to akademický text autora vychovaného v tradícii analytickej filozofie. Profitovať z neho pravdepodobne budú najmä (tápajúci i menej tápajúci) študenti filozofie, teológie či etiky, ako aj ich profesori, a to nie nevyhnutne len presvedčení tomisti (nasledovníci Tomáša) z ich radov.
Feser si v diele kladie za cieľ stručne uviesť súčasného človeka do Akvinského filozofie, takže napriek občasným odbočkám do sveta teológie či logiky, sa v štyroch hlavných kapitolách zameriava na Tomášovu metafyziku, prirodzenú teológiu, psychológiu a etiku. Nejde pritom o štúdiu z dejín filozofie. Z myslenia veľkého scholastika je v ohnisku záujmu autora to, čo je pre nás aktuálne tu a teraz, a to práve preto, že je to aktuálne všade a vždy.
Po viac ako siedmich storočiach, ktoré nás oddeľujú od sv. Tomáša, sme sa stali z veľkej časti neschopnými chápať jeho jazyk a uvažovanie. Akvinského filozofiu, a (čo je oveľa podstatnejšie) svet ako taký, sme si za ten čas zvykli kategorizovať v pojmoch konkurenčných myšlienkových prúdov, ktoré sa predrali do popredia v priebehu novoveku. A autorovi v knihe nejde len o správnu interpretáciu slávnej postavy 13. storočia, ide mu o nič menšie ako práve o ten celý svet. Edward Feser sa preto v diele nezameriava na postavu Tomáša, ale na Tomášov pohľad na to, čo on sám považoval za hodné záujmu a intelektuálneho úsilia nás všetkých: na Boha a vedu.
Autorova prezentácia Tomášovho myslenia a jeho očisťovanie od stáročných nánosov nepochopení a dezinterpretácií sa začína na rovine metafyziky – „prvej filozofie“ a „vedy o bytí ako takom“. Tá, ako východisko ďalšieho postupu, je predmetom rozsiahlej druhej kapitoly. Nároky na čitateľa v nej razom prudko stúpnu oproti kapitole prvej, kde je v krátkom prehľade opísaný Tomášov život a jeho dielo. Edward Feser v rámci metafyziky vysvetľuje kľúčové elementy Akvinského náuky (akt a potencia, náuka o štyroch príčinách s primátom účelovej príčiny, hylémorfizmus, substancialita, transcendentálie,), a to neraz v konfrontácii s alternatívami, ktoré nám ponúkajú novoveké a súčasné filozofické i prírodovedecké koncepcie.
Kapitola o prirodzenej teológii sa venuje Akvinského slávnym piatim cestám dokazovania existencie Boha a nevyhnutným atribútom Bytosti, ku ktorej dospieva každá z uvedených argumentačných stratégií. Feser podrobne analyzuje Tomášove dôkazy Božej existencie a v plodnej diskusii proti každému z nich stavia množstvo námietok klasikov i dnešných mysliteľov.
Psychológia v ponímaní Tomáša Akvinského (i jeho aristotelovských predchodcov a tomistických nasledovníkov), nebola ani empirickou vedou, akou je súčasná psychologická veda, ani populárnou záľubou, akú dnes nájdeme napr. v podobe osobnostných testov na internete a stránkach časopisov. Psychológia sa týkala duše – princípu života – a to v prvom rade jej existencie, potom jej nutných vlastností. Kapitola o psychológii je okrem argumentov v prospech existencie duše, jej nehmotného charakteru a nesmrteľnosti, zameraná predovšetkým na analýzu ľudského poznania a vôle. Čitatelia výsostne filozofického zamerania ocenia aj porovnanie tomistického dualizmu duše a tela v jednote ľudskej osoby s prevládajúcimi koncepciami súčasnej filozofie mysle (materializmom, funkcionalizmom, karteziánskym dualizmom a dualizmom vlastností).
Tomášova objektívna a nerelativistická etika prirodzeného práva je predmetom poslednej kapitoly. Čo je to Dobro? O aký cieľ sa máme v živote snažiť? Úspech? Bohatstvo? Sláva a česť? Akvinský argumentuje, že nič z toho, rovnako ako žiadne stvorené dobro, či už telesné, alebo duševné, nás nie je hodné. V tomto bode nadväzuje na záver zo svojej teórie poznania (ktorú Feser rozoberá v predchádzajúcej kapitole pod hlavičkou psychológie), že poznanie Boha je najvyšším naplnením ľudského intelektu a najvyšším naplnením ľudskej vôle je zvoliť si život uľahčujúci dosiahnutie tohto poznania.
K jeho ľahšiemu dosiahnutiu môže prispieť aj táto kniha. A ak by pri nej čitateľ okúsil, že si od participácie, princípu proporcionálnej kauzality, vzťahu medzi esenciou a existenciou a od iných prvkov Akvinského myšlienkovej katedrály potrebuje dať malú pauzu (alebo by mu v knihe veľmi chýbala kapitolka o estetike), môže sa vždy kochať obrazom sv. Tomáša na obálke a „filozofovať“ nad tým, či je možné, aby hlavný hrdina udržal prsty na rukách v takej podobe, v akej ich má na maľbe vyobrazené.
Knihu v anglickom origináli nájdete na druhom poschodí v Britskom centre.

Tibor bol našim dlhoročným kolegom a knižnicu doteraz navštevuje pravidelne. Zablúdi najmä do oddelenia filozofie a histórie, kde ho lákajú hlavne Kelti a Vikingovia. Ostatne, o nich vám možno porozpráva na niektorom z podujatí pre školy aj dnes. 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rezervovať či odložiť? (To je otázka!)

Rezervácia a odloženie kníh sú služby určené na uľahčenie vašej návštevy u nás v knižnici. Chceli ste si prečítať konkrétnu knihu, no zistili ste, že je momentálne vypožičaná iným čitateľom? Pre tento prípad slúži rezervácia, kedy nebude mať čitateľ pred vami možnosť ďalšieho predĺženia výpožičnej doby. Alebo naopak, viete, že knihy, ktoré potrebujete sú dostupné v našich policiach, no nemáte čas ich hľadať? Toto je presne prípad kedy môžete využiť objednanie odloženia kníh do 24 hodín. Obe tieto služby majú určité podmienky, ktoré je treba dodržať, aby ste od nás odchádzali s úsmevom na tvári a knihami v taške. Tieto služby je možné využiť predovšetkým prostredníctvom nášho webového katalógu Carmen . REZERVÁCIA knihy nedostupná = momentálne vypožičaná kniha kniha bude pripravená až po vrátení predošlým čitateľom (nedá sa 100% garantovať či ju vráti načas) spoplatnené sumou 0,50€ / kniha je nutné počkať na e-mailové oznámenie dostupnej knihy povinnosť vyzdvihnúť si knihu do 3 dní od

Knižnica z domu

V týchto dňoch sa často môžete ocitnúť bez prístupu do knižnice. Priznám sa vám, že ani mne by sa už po celom dni práce nechcelo potme merať cestu k nám. Radi by sme vám teda pripomenuli, ktoré služby knižnice môžete využiť z domu. Registrácia Na využitie našich služieb musíte mať platné členstvo. V katalógu máte možnosť predregistrácie, no ak chcete byť naozaj plnohodnotným členom so všetkými výhodami, ktoré vám členstvo ponúka, je potrebné uhradiť zápisné podľa platného cenníka na účet knižnice v Štátnej pokladnici: 7000481379/8180 resp. IBAN SK20 8180 0000 0070 0048 1379 . Po spracovaní platby môžete využívať všetky naše služby, či už naživo, tak aj online. Do časti Účel platby (správa príjemcovi) uveďte Vaše meno a účel poplatku (registrácia, rešerš…). Výpožička knihy Namiesto blúdenia medzi našimi regálmi môžete využiť náš online katalóg . Vyskúšajte vyhľadať knihu, ktorá vás zaujíma alebo využite filtrovanie výsledkov pomocou "rezov" na pravej strane katalógu. Nájd

Peter Pan, chlapec, ktorý nechcel vyrásť

Pojinko predstavuje seriál článkov: Zlatý fond detskej literatúry Diel druhý:  Peter Pan, chlapec, ktorý nechcel vyrásť Uplynul mesiac a Pojinko je tu opäť, aby Vám predstavil ďalšiu svetoznámu knižnú klasiku. Ďalšia časť nášho seriálu je venovaná  Petrovi Panovi . Určite Vám niečo hovoria postavy Wendy, Stratení chlapci, kapitán Hák alebo víla Cililing . Ak náhodou nie, utekajte si prečítať knižku! Stojí za to. Ale predsa len počkajte! Predtým si prečítajte tento článok, aby ste sa dozvedeli ako to s Petrom Panom vlastne bolo. Detstvo Petra Pana bolo dosť divoké.  Najskôr ušiel rodičom ešte z kolísky, lebo sa dopočul, že musí vyrásť, a to on nechcel. Mal v pláne navždy si užívať bezstarostné roky hier a zábavy. Navyše nemal rád príkazy a zákazy, a tak dal radšej prednosť slobode. Skamarátil sa s vílami (i keď mu často svojou dobiedzavosťou išli na nervy), šéfoval partii Stratených chlapcov; čo boli chlapci, ktorí boli priveľmi zvedaví a nezbední a vypadli z kočíkov